Dalamat
Dalamat

Småskaliga livsmedelsproducenter i Dalarna.

Kontakta oss i Dalamat

Dalamat startades 1996 som ett lokalt nätverk av hantverksmässiga livsmedelsproducenter.

Vi har ordnat kurser för medlemmarna i marknadsföring, livsmedelshygien, haccp och mycket annat.

Vi har ordnat resor genom åren till England Grune Woche i Berlin och Estland. Mestadels har vi gjort resor till matproducenter i olika områden av Sverige. Nu senast till Jämtland.

Du som funderar på att starta hantverksmässig livsmedelsproduktion kan kontakta oss för att få råd och vi kan även hjälpa dig att få en mentor. Som medlem kan du även bli länkad från Dalamats hemsida till din egen för att fler ska hitta dig.

Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen så kan du höra av dig till följande personer.

 Hemsideansvarig

Anders Walla

Nås 115, 776 92 Hedemora

0225-77 10 09, 070-219 40 24

wallanas15@hotmail.com

Ordförande

Elin Eriksson

Pungmakarbo 37, 783 90 Säter

070 6655945

matseselin@icloud.com

Sekreterare

Ingela Herrman

Gussarvshyttan 180, 78392 Stora Skedvi

076-763 01 86

Kassör

Johan Mattson

Björkled 19 Gustavs

070

Övriga i styrelsen

Anders Walla

Nås 115, 77692 Hedemora

070 2194024

wallanas15@hotmail.com

Amy Bengtsson

Knis Anna Ersdotter Björklöf

Malin Sundmark