Dalamat
Dalamat

Småskaliga livsmedelsproducenter i Dalarna.

Producentträffar

Dalamat inbjuder till Studiebesök ho Murbo annas mejeri i Murbo i hösten 2017. 

Genuin Dalamarknad  Bruksmarknad i stjärnsund och bondens egen marknad i Falun

Dalamat